Neidio i'r prif gynnwys
Gwaed yn dewach na dŵr

Gwaed yn dewach na dŵr

Ar ol gwisgo’r rhosyn yn barod roedd digon o atynfa I Johnny Williams droi cefn ar ei famwlad ac ymrwymo i Gymru.

Rhannu:

Yn ôl cyn rheolwr Lerpwl y cawr Bill Shankly doedd Pêl-Droed ddim yn fater o fywyd neu marwolaeth ond cymaint fwy na hynny , ond bosib dyna’r unig beth fyddai modd anghytuno a’r Albanwr ac un fyddai’n siwr o gyd-fynd â hynny yw canolwr y Scarlets Johnny Williams. Ag ynte bellach yng ngharfan Wayne Pivac ma’r gwr a annwyd ar draws yr Hafren yng Ngwlad yr Haf yn gobeithio derbyn yr alwad yn ystod Cwpan Cenhedloedd yr Hydref, ond doedd cyraedd y man yma ddim yn rhwydd ac un her benodol wedi newid ei bersepectif ar fywyd yn llwyr. Ar ôl cynrychioli Lloegr mewn gêm gyfeillgar yn erbyn y Barbariaid flwyddyn a hanner yn ôl roedd Williams yn synhwyro nad oedd popeth yn fêl i gyd o ran ei iechyd ac wedi rhai wythnosau o bendroni dyma’r meddyg yn cadarnhau’r hyn oedd yn ei boeni sef ‘diognosis’ o ganser y ceilliau a chwrs o chemotherapy i ddilyn .

“Roedd yn eitha brawchyus ar y pryd ond roedd oedran o’m mhlaid i. Roedd y teulu mor gefnogol ac yn hwb i gadw’r ysbryd yn uchel. Yr uchelgais i mi ers yn fachgen ifanc oedd cyraedd y brig a doedd hynny heb newid hyd yn oed yn ystod y dyddiau du. I chi’n sylweddoli beth sy’n bwysig mewn bywyd sef teulu a ffrindiau , ac yn brofiad sy’n neud i rhwyun werthfawrogi pob dim”

DFP – Leaderboard

Er yn ddiolchgar wedi gwella o’r profiad , ma’r gofal yn parhau ac ymweld a’r Ysbyty bob pedwar mis i sicrhau nad oes unrhyw broblem o’r newydd yn angenrheidiol.

“Am y flwyddyn gynta mi oedd y driniaeth yn drwm- mae hynny wedi lleihau bellach ond ma mynd i’r ysbyty dal yn gallu bod yn brofiad amhleserus a’r straen seicolegol dal yn bodoli yn enwedig yn ystod y cyfnod ansicr yma “

Ma’r cysylltiad a Chymru yn ddwfn gyda’i dad Gareth sy’n rhugl yn y Gymraeg yn hannu o’r Rhyl. Yn aml fyddai’n mynychu gemau yn Stadiwm y Millenwim yn ystod ei blentyndod a’r enw llawn Johnny Bleddyn Rhys Williams yn gadarnhad o’r gwreiddiau Cymreig , ac o ganlyniad ‘Bledd’ yw ei enw bellach o fewn y garfan .

“Roedd na gysylltiad cryf â rygbi Cymru yn ystod fy mhlentyndod , dwi’n cofio bod yn y gêm pan enillodd Cymru o 30-3 yn erbyn Lloegr ( i ennill y bencampwriaeth ) yn 2013 a dwi’n cofio gwylio Gavin Henson yn erbyn y Cryse Duon yn 2004. Dwi wedi bod yn mynd i gemau rhyngwladiol yng Nghaerdydd ers yn wyth mlwydd oed , roedd yn ddylanwad mawr arnai . Yn ddiweddar fues i yn y stadiwm yn gwylio Cymru’n cipio’r Gamp Lawn yn erbyn Iwerddon blwyddyn diwethaf felly mae’n rhyfedd mod i bellach yn aelod o’r garfan ar ôl bod yn gefnogwr am yr holl flynyddoedd”.

Shwd brofiad felly oedd datblygu trwy system ieuenctid Lloegr a chwarae dros ‘yr hen elyn’

“Roedd hi’n brofiad anoddach i fy nhad ma hynny’n sicr . Roedd yn aml yn dweud os oedd na achlysur ble fydden yn wynebu Cymru, ei fod yn dymuno mod i’n cael gêm dda sgori hatrick- ond bod Lloegr yn colli ! Fe ddigwyddodd y profiad i mi unwaith tra’n cynrychioli tîm dan ddeunaw Lloegr , pan ddath ei ddymuniad yn wir wrth i Gymru ennill” .

Ar ol cynrychioli tîm y Gwyddelod yn Llunden ac yna Newcastle fe dyfodd y posibilrwydd o symud i chwarae yng Nghymru ar ol i Wayne Pivac gysylltu a’r chwaraewr i’w geisio ddarbwyllo i ddewis Cymru yn hytrach na Lloegr .

“ Fe waneth e sôn bod yna gyfle posib ac o hynny ymlaen roedd yna ddyhead i chwarae yng Nghymru . Wedi’i sawl canolwr adael y ranbarth yn ffodus roedd na gyfle i ymuno â’r Scarlets. Ro’n i’n gyfarwydd â’r hyfforddwr yno a felly roedd yn gyfle euraidd felly i mi ddatblygu ngyrfa . Y bwriad oedd dod i Gymru creu argraff dros y ranbarth a cael yn ddewis ar sail hynny . Dwi’n gobeithio mod i wedi gwenud hynny i rhyw raddau a nawr ma’n rhaid i mi fachu ar y cyfle pan ddaw. Rydw i ond wedi troi yn 24 felly dwi’n gobeithio bod na ddigon o amser o’m plaid ond yr hyn dwi’n gwybod mae proifiad personol wedi fy nghadw’n gytbwys , a’r profiad hwnnw gobeithio yn gymorth i oresgyn unrhywbeth ar y cae rygbi.”

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Isuzu
Principality
Admiral
Gwaed yn dewach na dŵr
Partneriaid swyddogol darlledu
BBC Sport
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Heineken
Gwaed yn dewach na dŵr
SP Energy Networks
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Cyflenwyr swyddogol
Gullivers
Gwaed yn dewach na dŵr
Gilbert
Gwaed yn dewach na dŵr
Rhino Rugby
Sportseen
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Gwaed yn dewach na dŵr
Amber Energy
Opro