Neidio i'r prif gynnwys
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch

Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch

Mae’r Gweilch wedi sicrhau gwasanaeth un o’r talentau ifanc mwyaf cyffrous yng Nghymru, wrth i’r asgellwr deunaw oed Keelan Giles lofnodi ei gontract proffesiynol cyntaf.

Rhannu:

Mae’r asgellwr ifanc wedi cytuno ar gontract tair blynedd, ychydig dros flwyddyn ar ôl iddo lofnodi contract datblygu gyda’r rhanbarth, ar ôl iddo serennu gyda thîm dan 20 Cymru a gipiodd y Gamp Lawn yn gynharach eleni.

Meddai Giles: “Rwyf wedi dod drwy’r system yma gyda’r Gweilch, fy rhanbarth lleol, ac rwyf wrth gwrs yn hynod o falch fy mod i wedi llofnodi’r contract hwn.

DFP – Leaderboard

“Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i mi, a dweud y gwir. Rwyf wedi cyflawni mwy nag y gallwn fod wedi gobeithio amdano, ac mae ennill y Gamp Lawn yn rhywbeth rwy’n arbennig o falch ohono. Daeth blwyddyn dda i ben â galwad annisgwyl i fynd i Seland Newydd at y tîm h?n. Roedd hwnnw’n brofiad anhygoel ac yn rhywbeth a fwynheais yn fawr.

“Gan fy mod i’n awr yn ôl yng Nghymru, rwyf am newid gêr a pharhau i wella. Rwy’n gobeithio y byddaf yn cael cyfle i chwarae gydag Abertawe yn yr Uwch-gynghrair a Chwpan Prydain ac Iwerddon, ac yn y Cwpan Eingl-Gymreig hefyd gan fod y gystadleuaeth honno’n ôl. Rwy’n dal yn ifanc, a gallwn fod wedi bod yng ngharfan dan 18 Cymru eleni yn hytrach na’r garfan dan 20. Felly, rhaid i mi fod yn amyneddgar ac aros am fy nghyfle.”

Mae Giles yn asgellwr peryglus oherwydd ei gyflymdra a’i draed chwim, a dilynodd y llwybr datblygu drwy Glwb Rygbi Waunarlwydd ac Ysgol Gyfun Tre-g?yr cyn ennill enw da fel sgoriwr ceisiau di-ri dan wahanol oedrannau ar lefel ranbarthol.

Ar ôl sgorio pedwar cais yr haf diwethaf yn adran Cymru o Gystadleuaeth Saith Bob Ochr Singha, llwyddodd i wneud argraff yn syth yn y Bencampwriaeth gydag Abertawe drwy sgorio chwe chais mewn pedair gêm yn ystod mis Medi a mis Hydref, cyn cynrychioli Tîm Dewisol y Gweilch o’r Uwch-gynghrair yn ystod ymgyrch y tîm yng Nghwpan Prydain ac Iwerddon.

Ar ôl camu i fyny i chwarae dros dîm dan 20 Cymru ddechrau 2016, dechreuodd Giles bob un o’r pum gêm wrth i chwaraewyr ifanc Cymru gipio’r Gamp Lawn, a sgoriodd dri chais yn ystod y gystadleuaeth. Sgoriodd ddwywaith yng ngêm agoriadol tîm Cymru yn erbyn Iwerddon ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Byd Dan 20 ym Manceinion ym mis Mehefin, cyn i Warren Gatland ei alw i Seland Newydd i fod ar gael i’r tîm h?n oherwydd anafiadau yn ystod taith y tîm hwnnw yn yr haf.

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Principality
Admiral
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Partneriaid swyddogol darlledu
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Isuzu
Heineken
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Cyflenwyr swyddogol
Gullivers
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Gilbert
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Rhino Rugby
Sportseen
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Giles, yr asgellwr, yn cael cyfle gyda’r Gweilch
Amber Energy
Opro