Neidio i'r prif gynnwys

Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau

Official Travel

Mae Gullivers Sports Travel yn cynnig pecynnau teithio sy’n cynnwys tocynnau, ar gyfer gemau cartref ac oddi cartref tîm rygbi Cymru.

Mae’r pecynnau ar gyfer y gemau cartref yn Stadiwm Principality yn cynnwys tocyn swyddogol a llety am o leiaf un noson yng Nghaerdydd. Mae ystod o becynnau ar gael ar gyfer gemau oddi cartref sy’n rhan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad a Theithiau’r Haf, ac maent yn amrywio o rai sy’n cynnwys gwesty a thocyn swyddogol yn unig i rai sy’n eich tywys o le i le drwy gydol y daith ac sy’n cynnwys y trefniadau hedfan a theithio i gyd.

I gael gwybod mwy, ewch i: https://gulliverstravel.co.uk/rugby

Mae Gullivers Sports Travel yn falch o fod yn un o Bartneriaid Swyddogol Undeb Rygbi Cymru.

Gullivers Sports Travel yw cwmni hynaf a mwyaf blaenllaw’r DU ym maes trefnu teithiau sy’n ymwneud ag amryw gampau. Mae’n cynnig cyfleoedd i gefnogwyr deithio i’r prif ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir ledled y byd. Yn ystod y pedwar degawd diwethaf mae wedi tyfu ac yn arwain y farchnad yn ei faes, ac mae wedi ennill bri rhyngwladol sy’n seiliedig ar wasanaeth personol a dealltwriaeth drylwyr o anghenion pobl sy’n teithio i bob cwr o’r byd er mwyn cymryd rhan mewn chwaraeon neu wylio chwaraeon.

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Isuzu
Principality
Under Armour
Heineken
Admiral
Brains
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
SP Energy Networks
Partneriaid swyddogol darlledu
BBC Sport
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Heineken
Brains
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
SP Energy Networks
Cyflenwyr swyddogol
Pas Pro Iso
Gullivers
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Rhino Rugby
Sportseen
Crabbies
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau
Trefniadau teithio swyddogol a gwyliau byr adeg gemau