Neidio i'r prif gynnwys

Tocynnau debentur

Debentures

Mae ein Deiliaid Debentur yn grŵp neilltuol o bobl sy’n rhan werthfawr tu hwnt o’n teulu o gefnogwyr rygbi. Hebddyn nhw, ni fyddem yn gallu buddsoddi mewn rygbi ar lawr gwlad nac yn gallu gwella ar y llwyfan rhyngwladol, fel yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Mae gan Undeb Rygbi Cymru tua 7,000 o Ddeiliaid Debentur ar hyn o bryd, sydd â thros 19,000 o seddau yn Stadiwm Principality.

Mae gan Ddeiliaid Debentur yr hawl i’w sedd yn Stadiwm Principality ar gyfer pob gêm ryngwladol a gaiff ei chwarae gartref, ac maent yn cael blaenoriaeth o ran mynediad i nifer o ddigwyddiadau trydydd parti drwy gydol y flwyddyn. Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno nifer o fanteision newydd i’n Deiliaid Debentur, sy’n cynnwys cyfleoedd i ennill pecynnau lletygarwch a nosweithiau blynyddol i Ddeiliaid Debentur.

I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen ddebenturau, cysylltwch â’n tîm gofal cwsmer drwy ebostio customercare@wru.wales neu ffonio 02920 822 432.
Gemau

Dyma roi gwybod i Ddeiliaid Debentur fod y ffenestr i brynu tocynnau ar gyfer Cyfres yr Haf Under Armour ar agor yn awr.

Y dyddiad cau ar gyfer archebu tocynnau yw dydd Llun 11 Mawrth 2019.

Cymru v Lloegr, Dydd Sadwrn 17 Awst, amser y gic gyntaf i’w gadarnhau
Cymru v Iwerddon, Dydd Sadwrn 31 Awst, amser y gic gyntaf i’w gadarnhau

I archebu eich seddau dylech fewngofnodi i’n cyfrif e-docynnau neu, fel arall, gallwch gysylltu â’n tîm gofal cwsmer ar 02920 822 432.

 

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Isuzu
Principality
Under Armour
Heineken
Admiral
Brains
Tocynnau debentur
SP Energy Networks
Partneriaid swyddogol darlledu
BBC Sport
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Heineken
Brains
Tocynnau debentur
SP Energy Networks
Cyflenwyr swyddogol
Pas Pro Iso
Gullivers
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Rhino Rugby
Sportseen
Crabbies
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur
Tocynnau debentur