Neidio i'r prif gynnwys

Platfform Cyfnewid Cefnogwyr

 

Cyfnewidfa Cefnogwyr Rygbi Cymru yw platfform ailwerthu swyddogol Undeb Rygbi Cymru. Mae’r platfform yn caniatáu i gefnogwyr na allant bellach fynychu digwyddiadau Rygbi Cymru yn Stadiwm Principality i werthu eu tocynnau’n gyfreithlon drwy  farchnad ddiogel, sydd wedi’i dilysu’n llawn.

Mae’r Gyfnewidfa Cefnogwyr yn farchnad ailwerthu ddilys, wedi’i phweru gan Seat Unique. Dim ond gwerthwyr wedi’u dilysu a deiliaid tocynnau gwreiddiol sy’n cael rhestru tocynnau ar y platfform. Felly gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn prynu tocynnau 100% swyddogol sy’n gwarantu mynediad i ddigwyddiadau Rygbi Cymru yn Stadiwm Principality.

Caniateir i glybiau rygbi ledled Cymru hefyd werthu hyd at ddeg y cant o’u dyraniadau tocynnau ar gyfer gemau rygbi rhyngwladol cymru yn uwch na’r gwerth wyneb.

 

Er mwyn cadw amgylchedd dibynadwy i brynwyr, bydd yn ofynnol i bob gwerthwr gwblhau proses ddilysu dau gam. Bydd gwerthwyr yn cael eu dilysu drwy gyfeiriad e-bost wrth greu cyfrif gyda Seat Unique. Yna mae’n rhaid dilysu gwerthwyr fel perchennog gwreiddiol y tocyn, drwy ddarparu gwybodaeth unigryw am docynnau. Os nad yw’r gwerthwr yn pasio’r broses ddilysu, ni allant restru tocynnau ar y platfform.

Ar ôl eu gwerthu, caiff tocynnau eu canslo wedyn gan y gwerthwr gwreiddiol a’u hailgyhoeddi i ddyfais symudol/ffôn clyfar y prynwr drwy ap Tocynnau Stadiwm Principality. Mae’r ap yn caniatáu i docynnau digidol gael eu darparu’n ddiogel.

Ar gyfer pob trafodyn bydd rhodd o £1 yn cael ei rhannu’n gyfartal rhwng elusen ddewisol Undeb Rygbi Cymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru a phartner elusen Seat Unique , Royal British Legion Industries (RBLI).

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Principality
Admiral
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Partneriaid swyddogol darlledu
S4C
BBC Cymru/Wales
Partneriaid Swyddogol
Isuzu
Heineken
SP Energy Networks
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Cyflenwyr swyddogol
Gullivers
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Gilbert
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Rhino Rugby
Sportseen
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Platfform Cyfnewid Cefnogwyr
Amber Energy
Opro